###message
Pohodlněji už to asi nepůjde...
Zavřít okno

Odvolání

Při použití této webové stránky je třeba mít na zřeteli následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Tým Mipam bio s.r.o. připravuje obsah stránek www.eujuicers.cz s nejvyšší možnou péčí a všechny informace a materiály poskytuje v dobré víře. Doporučení jak vybrat odšťavňovač vycházejí z osobního testování a porovnávání přístrojů a také ze zkušeností s odšťavňováním. Podkladem pro zbývající část obsahu jsou veřejně dostupné informace a další zdroje, které společnost Mipam bio s.r.o. považuje za spolehlivé. Nezaručuje ale přesnost a platnost informací a materiálů dostupných na této stránce.

Vstupem na stránky www.eujuicers.cz berete na vědomí, že veškerý obsah slouží pouze pro vaši obecnou informaci a použití.

Doporučení a další informace, které tu máte k dispozici, nepředstavují profesionální radu a nemohou sloužit jako jednoznačně spolehlivý podklad pro vaše rozhodnutí začít něco dělat, nebo se toho naopak zdržet, ať už se jedná o zdraví nebo jakoukoli jinou oblast.

Mipam bio s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost, zvláště pak za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody jakéhokoli druhu bez omezení (ztráta zisku, zdraví, předpokládaných úspor, příjmů, dat, reputace, smluvních dohod atd.), ať už se tak stane na základě využití informací nebo materiálů získaných z těchto stránek přímo nebo nepřímo. Vstup na stránky www.eujuicers.cz včetně použití jakýchkoli informací a materiálů je zcela na vlastní riziko.

Mipam bio s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy jakékoli části obsahu stránek www.eujuicers.cz, a to kdykoli bez předchozího upozornění.

Tyto stránky mohou bez omezení obsahovat platformy, díky nimž získává Mipam bio s.r.o. zpětnou vazbu, a to např. ve formě formulářů, chatovacích místností a diskuzních fór. Umožňují vám sdílet názory nebo řešit různé otázky a zároveň usnadňují vzájemnou komunikaci mezi zákazníkem a Mipam bio s.r.o., výměnu dojmů a zpráv, předávání informací, údajů a jiných materiálů. Není dovoleno jejich prostřednictvím sdílet nevhodné materiály. Je irelevantní, pokud si šiřitel nevhodných materiálů není vědom možnosti trestního postihu. Nevhodným materiálem je myšlen jakýkoli materiál, údaje, obrázky nebo informace, které…

  1.  …jsou v rozporu s právními předpisy, nařízeními, etickými kodexy chování.
  2.  …jsou hanlivé, neslušné, urážlivé, obscénní, děsivé nebo jakkoli jinak nevhodné.
  3.  …jsou důvěrné, porušují autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví nebo soukromí a práva třetích osob.
  4.  …jsou reklamou na jakékoli služby nebo zboží.

Společnost Mipam bio s.r.o. není odpovědná za tento nevhodný materiál, který návštěvník na stránkách www.eujuicers.cz sdílel.

Se vstupem na stránky www.eujuicers.cz souhlasíte s tím, že tým společnosti Mipam bio s.r.o. je oprávněn jím vybraným způsobem použít jakékoli informace a materiály, které umístíte a sdílíte na těchto stránkách.

Dále vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Mipam bio s.r.o. může kdykoli přemístit, odstranit nebo cenzurovat jakékoli informace a materiály včetně umístěných a sdílených vámi nebo třetí stranou, a to bez předchozího upozornění, zvláště pokud se jedná o výše popsaný nevhodný materiál.

Dále dáváte souhlas s tím, že vámi umístěné a sdílené materiály na těchto stránkách mohou být společností Mipam bio s.r.o. zaznamenávány a ukládány. Všechny materiály také mohou být po výzvě zpřístupněny policii nebo regulačnímu orgánu.

Na stránkách www.eujuicers.cz můžete narazit na odkazy vedoucí na jiné webové stránky, případně se můžete dostat na stránky www.eujuicers.cz prostřednictvím hypertextového či jiného odkazu z jiných stránek. Mipam bio s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad vedením těchto odkazovaných a odkazujících stránek a nenese odpovědnost za jejich obsah. Odkazy jsou tu jen pro vaše pohodlí při hledání informací, ale obsah na odkazovaných a odkazujících stránkách neprochází schválením společnosti Mipam bio s.r.o.

Mipam bio s.r.o. dále vylučuje veškeré záruky týkající se informací a materiálů na stránkách www.eujuicers.cz, vyřčené i nevyřčené, a to v maximálním rozsahu povoleným zákonem.

Pokud poskytnete údaje o sobě, Mipam bio s.r.o. vám může prostřednictvím e-mailu nebo pošty zaslat podrobné informace týkající se její činnosti nebo jakékoli další informace či materiály, u kterých se předpokládá, že by vás mohly zajímat. Jestliže si nepřejete, abychom vaše údaje tímto způsobem využívali, kontaktujte nás na cz‌‌M‌‌eujuicers.cz. Toto odvolání souhlasu se zpracováním údajů se řídí právními předpisy ČR a máte na něj právo.

Pokud se ukáže některé z ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti jako protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbylých ustanovení.

Zákon o ochraně osobních údajů, 2000
Údaje nabyté prostřednictvím těchto stránek ukládá společnost Mipam bio s.r.o. do databáze, případně je používá pro aktualizaci stávajících záznamů a kontaktování zákazníka za účelem předávání relevantních informací o produktech, službách apod., o nichž je přesvědčena, že by mohly zákazníka zajímat. Vaše údaje jsou bezpečně uloženy a nebudou poskytnuty třetím stranám. Tyto údaje spravuje výhradně Mipam bio s.r.o. Máte-li jakékoli dotazy k této problematice, kontaktujte nás na cz‌‌M‌‌eujuicers.com.